zdravá budoucnost, alternativní medicína, odstranění nemocí
Získejte EBOOK zdarma

Jméno *

E-mail*

Poznámka: Pole označená * jsou povinná.

Očkovat nebo neočkovat?

Otázka, která především zajímá rodiče malých dětí. V posledních několika

letech se vyskytla řada informací, které viní očkování z nemocí jako alergie, astma, autismus a mnoha dalších. K problematice očkování se již ani lékaři  a vědečtí pracovníci nestaví stejně a mnozí z jejich řad vystupují proti očkování nebo jejich výraznému omezení.

Ustavní soud ve svém jediném rozhodnutí týkajícím se ústavnosti povinného očkování (nález ze dne 3. 2. 2011, sp. zn. III.ÚS 449/06) uvedl zjednodušeně řečeno, že musí existovat výjimky, zejména z důvodu víry, přesvědčení či svědomí rodičů, kdy očkování nesmí být sankcionováno či jinak vynucováno, přesto je očkování v České republice nadále povinné.

Bohužel vakcinace a celý farmaceutický průmysl je obrovský byznys a dopídit se pravdivých informací o případných nežádoucích účincích bude jen velmi složité. Z toho vyplývá, že je na uvážení rodičů, zda dítě nechat očkovat či nikoliv, zda vyměnit zmírnění jednoho rizika za jiné. Rodič je v nezáviděníhodné situaci, jelikož pravdivé a ucelené informace nedostane a bude muset postupovat mnohdy podle své intuice.

Nechci se pouštět do polemik, jestli očkovat či nikoliv, nejsem na toto téma odborník, ale zastávám názor, že rodič je zodpovědný za své dítě a mělo by být na něm, jestli ho vystaví riziku očkování. Jsem pro svobodné rozhodnutí uvědomělého rodiče, zda očkovat či nikoliv.

Níže je několik článků a informací k problematice očkování, které by měly posloužit v lepší orientaci a ve vašem správném rozhodnutí.

 • Na stránkách Ona Dnes najdete rozhovor s lékařkou Ludmilou Elekovou, která otevřeně vystupuje proti očkování „Očkování způsobuje alergie, astma a autismus. A děti i zabíjí
 • Další zajímavý článek, který doporučuji přečíst je o Johnu Virapenovi, který čtyřicet let pracoval ve farmaceutickém průmyslu, sám korumpoval lékaře, vědce i vlády a přezdívá se mu „zrádce farmaceutického průmyslu“. John Virapen tvrdí, že „největším podvodem farmaceutického průmyslu je očkování“. Očkování je velký podvod, říká bývalý farmaceutický magnát článek z Ona Dnes.
 • Rovněž doporučuji knihu Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc., Varovné signály očkování, autorky bestselleru Doba jedová a Doba jedová 2, která již ve zmíněných publikacích informovala o možném nebezpečí očkování. Níže najdete úryvek z knihy Doba jedová – Jak může očkování poškodit děti?
 • Článek, 11 nejtoxičtějších vakcín, z překladu Tomáše Piňosa, najdete na konci.

 

Pokud jste již své dítě očkovali nebo se chystáte na očkování, můžete zmírnit nežádoucí účinky nebo případné komplikace pomocí preparátu z řízené detoxikace. Pro batolata a děti do pěti let můžete využít řadu tří dětských olejů Joalis Bambi Oil, popřípadě vtírat preparát Joalis Deimun Aktiv (je to preparát k odstranění reziduí očkovacích látek. Komplex s obsahem rostlinných výluhů příznivě působí na očistu organismu, především od těchto reziduí. Reziduální očkovací látky mohou působit na různé tkáně lidského organismu jako toxin a mohou mít nespecifické toxické účinky na různé funkce lidského organismu.). Tento preparát by však měli používat všichni, kteří se  na očkování chystají nebo již očkováni byli. Doporučuji spojit detoxikaci od očkovacích látek s detoxikací základních orgánů.

—————————————————————————————————————————————————

Úryvek z knihy

Doba Jedová, Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.

Jak může očkování poškodit děti?

Americké dítě dostane jednu vakcínu při narození, 8 vakcín ve věku dvou měsíců, 8 vakcín ve čtyřech měsících, 9 vakcín v šesti měsících a deset dalších do věku 18 měsíců. Každá vakcína je jako droga: obsahuje směs různých chemikálií, patogenů a cizorodých látek. Umíte si představit, co by se s vámi stalo, kdybyste najednou vypili v jedné sklenici dávku whisky, rumu, ginu, fernetu, sherry a tequily v nálevu hliníku a formaldehydu? A ubohé bezbranné dítě dostane mnohem horší různorodou směsici do svého krevního oběhu.

Je tedy evidentní, že dochází k velmi silné stimulaci nezralého imunitního systému. V běžné populaci se v současné době setkáváme v nezanedbatelné míře s dětmi, jež trpí některou z poruch imunitního systému (imunodeficiencí). Odhadované zastoupení vrozených imunodeficiencí je jedno dítě na 2000 živě narozených. Imunologové proto přehodnocují postup očkování tak, aby bylo prováděno včasné vyšetření pro záchyt imunodeficience (tzv. neinvazivní moderní vyšetření TREC ze zaschlé krevní skvrny novorozenců).

Při diskusích o vztahu očkování jako příčině vyvolávající PAS se ani mezi odborníky dostatečně nezdůrazňuje, že problémem je především nadměrná imunologická stimulace mozku. K té dochází tehdy, když bakterie nebo viry proniknou přes hematoencefalickou bariéru do mozku, kde vyvolají aktivaci buněk nazývaných mikroglie. Mikroglie jsou buňky, které zajišťují nervovým buňkám stálé prostředí a chrání je podobně jako bílé krvinky na jiných místech organismu. Laboratorní i klinická pozorování mozků pacientů s PAS ukazují, že po silném imunitním podnětu vzniká v mozku chronický zánět s produkcí volných kyslíkových radikálů, které poškozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Taková nadměrná aktivace může nastat po očkování, jestliže je dítě mimořádně citlivé, má poruchu ve fungování imunitního systému nebo do hry vstoupí působení dalších excitotoxických faktorů, jako je obsah hliníku ve vakcíně, nadměrný příjem glutamátu z umělé výživy, nadměrný příjem aspartamu a dlouhodobý příjem fluoridu z fluorizované vody.

Proč někteří vědci varují před zdravotními riziky hliníku ve vakcínách                                  

Použití hliníku ve vakcínách představuje velmi důležitou a stále nedostatečně vyřešenou otázku pro biomedicínu. Hliník je do vakcín přidáván jako tzv. adjuvans, které má zvýšit imunitní odpověď organismu. Avšak znamená to současně, že lidské tělo reaguje imunitní odpovědí vůči samotnému hliníku? Laboratorní výzkumy odpovídají na tuto otázku pozitivně. Imunitní systém dokonce dokáže rozlišit, zda se jedná o hliník navázaný na nějakou bílkovinu (ligand), nebo zda se jedná o volné hliníkové ionty. Ovšem důsledky této vlastnosti hliníku nejsou při současném širokém používání hliníku ve vakcínách zvažovány.

Pokud hliník stimuluje imunitní systém, pak je tento jeho účinek v činnosti imunitního systému „zapsán“ a imunitní systém by měl reagovat na každý další nadměrný příjem hliníku. Studií v tomto směru zatím není mnoho. Britský expert na hliník Chris Exley se domnívá, že současný vakcinační program, kdy je hliník jako adjuvans podáván ve vakcínách dětem od narození a později i dospělým, může dát vznik kohortě jedinců, kteří budou přecitlivělí na hliník. Kromě toho může přítomnost hliníkových adjuvans ve vakcínách proti různým alergiím ve skutečnosti tuto přecitlivělost dále posilovat. Mnohé ze symptomů přecitlivělosti na hliník nemusejí být v běžné praxi rozpoznány a projeví se teprve tehdy, když vznikne skutečná nemoc.

Přecitlivělost na hliník můžeme testovat pomocí kožních testů. Ostatně o této reakci svědčí

například velké vakcinační studie, které používaly jako “ placebo“ vakcinační roztok zbavený pouze antigenní látky. Uvádějí totiž, že zarudnutí a otok okolo vpichu není spojován s antigenem v podobě viru apod. To znamená, že velké procento očkovaných reaguje na hliník otokem a zarudnutím kůže. Bolestivost, zarudnutí a otok v místě vpichu jsou nejčastěji se vyskytujícími místními reakcemi na očkování vedle méně častého zvýšení teploty.

Ve Švédsku vyšetřili 76 000 dětí očkovaných vakcínou proti černému kašli, která obsahovala adjuvans na bázi hliníku. Zjistili, že přecitlivělost v podobě zarudlých otoků v místě vpichu se vyskytovala u 645 očkovaných dětí. 75 % těchto dětí mělo stále symptomy přecitlivělosti na hliník další 4 roky. Autoři této studie doporučují, aby děti s přecitlivělostí na hliník nebyly vystavovány produktům obsahujícím hliník – vedle vakcín by se měly vyvarovat i vdechování antiperspirantů. Jiní autoři přecitlivělost a alergické reakce dětí na hliník z vakcín nezjistili.

Někteří experti uvažují o podílu hliníku při vývoji astmatu nebo při stimulaci autoimunitních odpovědí, které jsou příčinou například roztroušené sklerózy nebo onemocnění, které je v poslední době rovněž přičítáno hliníku z vakcín, s názvem makrofágová myofascitida. Toto onemocnění se poprvé objevilo v roce 1998, kdy bylo identifikováno přes 200 případů ve Francii, další případy byly hlášené z Německa, USA, Španělska a Austrálie ve spojení s očkováním proti žloutence A a B a proti tetanu. Je charakteristické horečkou, svalovou slabostí a přetrvávající únavou. Histopatologické vyšetření zjistilo infiltraci svalů makrofágy a lymfocyty naplněnými hliníkem. Makrofágy i lymfocyty jsou buňky imunitního systému.

Co nám říkají laboratorní studie o mechanismech působení hliníku?

V případě všudypřítomného a v minulosti neškodného hliníku nemáme dostatečné údaje o toxických a bezpečných dávkách. Vzhledem k tomu, že v těle existuje celá řada sloučenin, které dokáží hliník vázat, je jeho obsah v krvi extrémně nízký a jeho zvýšení bývá indikátorem toxicity pouze v extrémních případech, které uvádíme v 6. kapitole. Laboratorní výzkumy z posledních 25 let však dokazují, že hliník může vykazovat biologické a patofyziologické účinky již ve stopovém množství.

Hliník se totiž ukázal jako velmi užitečný a velmi účinný „nástroj “ v laboratorních výzkumech tzv. G-proteinů. Jeho užitečnost pro laboratorní výzkumy spočívá ve spolupráci s fluoridem. Při sepisování podkapitoly o fluoridech jsem se nechtěla pouštět do popisu chemických reakcí, jejichž poznání nám jednoznačně dokazuje, proč mohou být tyto dva prvky zdraví škodlivé v každém, i sebemenším množství. Avšak diskuse s mými studenty a čtenáři v průběhu psaní tohoto textu mi ukázala, že je pro ně obtížné přesvědčovat dětské lékaře o škodlivosti hliníku. Podívejme se proto, jak nám chemie ukazuje, že ionty hliníku mají ohromnou biologickou účinnost již ve stopovém množství, pokud jsou v jejich blízkosti i soli fluoru.

Objevení významu stopového množství hliníku pro aktivaci receptorů mnoha hormonů je spojeno se jmény nositelů Nobelových cen z roku 1994 – Alfreda G. Gilmana a Martina Rodbella. Ti objevili, že po aktivaci hormonálního receptoru v plazmatické membráně většiny buněk je hormonální signál do nitra buňky předáván pomocí tzv. G-proteinů. V laboratoři se jim dařilo aktivovat G-proteiny a napodobovat tak signály desítek, ba stovek hormonů přímo fluoridem sodným nebo fluoridem draselným. Avšak Gilman přišel na to, že fluorid takto působí pouze v přítomnosti stopového množství iontů hliníku, který se do roztoků uvolňuje z laboratorního skla. Vyžadované množství hliníku bylo tak malé, že se ani nemusel přidávat, protože se vždy vyskytuje jako příměs v různých chemikáliích nebo ve stěnách skleněného nádobí.

Tajemství tohoto mocného působení několika málo iontů hliníku v roztoku s fluoridy spočívá v tom, že vznikají tzv. fluorohlinitanové komplexy, které mají schopnost napodobit fosfátové skupiny. Objev fluorohlinitanových komplexů jako nového typu Fosfátových analogů byl zdůrazněn i tím, že se staly molekulou měsíce v roce 1997. Poznatky velkého počtu laboratorních studií ukazují, v čem spočívá jejich nebezpečí. Tím, že aktivují G-proteiny, které jsou součástí každé buňky a mají nezastupitelnou úlohu při řízení jejich metabolických procesů, zasahují organismus na tom nejcitlivějším místě. Aktivace jediné molekuly G-proteinu jedinou molekulou fluorohlinitanu může vyvolat kaskádu biochemických reakcí, při nichž se zvyšuje koncentrace produktů až o několik řádů. Nepatrnými změnami koncentrace jedné látky, jejíž účinek je systémem G-proteinů mnohonásobně zesílen, lze regulovat velké množství dalších biochemických reakcí. Tato regulační molekula se stává informací pro to, co se má v buňce stát. Fluorohlinitany ovšem představují pro organismus cizorodý prvek, takže aktivace G-proteinů touto molekulou přináší falešnou informaci. Může pak dojít k projevení nejrůznějších poruch, které ještě nebyly tak rozsáhlé, aby vyvolaly nemoc. Biolog by řekl, že fluorohlinitanové komplexy aktivují podprahové patologické změny. Nebezpečný je dlouhodobý příjem byť nepatrných množství hliníku a fluoridů, které se mohou v organismu ukládat v různých tkáních, zejména v kostech a v mozku. Ukládání hliníku v mozku je spojené s různými neurodegenerativními nemocemi, zejména AN.

 

—————————————————————————————————————————————————

 11 Nejtoxičtějších vakcín

Od 2. světové války uplynulo 70 let, šílení vědci ze společností I.G. Farben, BASF, Hoechst a Dow and Bayer, kteří vytvořili plynové komory a testovali nebezpečné vakcíny na nevinných židech, přesto dosud nezmizeli ze scény. Místo toho stále pracují pro americké korporace a farmaceutické společnosti, které ovládají trh s vakcínami.

Přinejmenším tucet těchto nemilosrdných zabijáků bylo najato krátce po propuštění z vězení, pouhých 4 až 7 let po Norimberském procesu, během něhož byli odsouzeni za masové vraždy a zotročování lidí.

Na konci 2. světové války byla budova firmy I.G. Farben chráněna nejvyššími armádními veliteli před spojeneckým bombardováním. Proč? IG Farben byla „farmaceutickou odnoží“ Hitlerovy 4. říše a Rockefellerové měli finanční zájem na udržování a ovládání tohoto farmaceutického impéria, které bylo záhy přemístěno na americkou půdu. Z výzkumů vyplývá, že Hitler rovněž významně investoval do společnosti Merck a dalších farmaceutických firem.

Nacisté, odsouzení za masové vraždy, se stali šéfy velkých amerických, chemických a farmaceutických společností

Fritz ter Meer, odsouzený za zotročování a masové vraždy v Auschwitzu, strávil ve vězení pouhých sedm let a v roce 1956 se stal předsedou správní rady firmy Bayer. Pořád ještě věříte americkým vakcínám?

Carl Krauch, vedoucí pracovník firmy IG Farben a šéf Hitlerova armádního hospodaření, odsouzený za zotročování a masové vraždy, strávil ve vězení jen 6 let a v roce

1952 se stal předsedou správní rady společnosti BASF. Pořád ještě toužíte po chřipkových vakcínách? Co takhle vakcínu proti HPV pro vaše děti?

Je to tentýž byznys s vakcínami, který chránil a zaměstnal nacistické válečné zločince. Tentýž byznys, který vyprodukoval nacistické plynové komory, a který byl koupen společností Bayer. Komu tedy vkládáte do rukou zdraví a blaho svých dětí?

V dnešní době se americká vláda a Centra pro kontrolu a prevenci chorob spoléhají pouze na informace od výrobců vakcín týkajících se problémů, ublížení na zdraví či úmrtí. Je to stejné darebáctví, jako kdybychom nechali vrahy, aby u soudu byli svými vlastními soudci. Kde je systém kontroly a rovnováhy, na němž byla tato země postavena? (hovoří se o USA) Vakcíny dnes hrají důležitou roli v ekonomice a politice a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv neprovádí žádné vlastní testy předtím, než rozhodne o uvedení konkrétních vakcín na trh.

Máte zájem o další informace předtím, než vy nebo vaše děti dostanou injekci s nějakou nově namíchanou chorobou, proti které neexistuje lék? Vyslechněte si šokující doznání expertů na vakcíny, včetně dr. Maurice Hillemana (dříve zaměstnaného ve společnosti Merck), který přiznal, jak smrtící jsou vakcíny, jimž nejvíce důvěřujeme.

Dnešní vakcíny nejenže obsahují živoucí formy chorob, o které nestojíte, ale i geneticky modifikované látky, hormony infikovaných krav, prasat a opic, netestované kombinace virů (jako je H1N1), hliník, rtuť, emulgátory a křížené bakterie ze zvířat, komárů a nemocných lidí:

Vakcína proti spalničkám s živým virem: (Attenuvax) společnosti Merck. Aplikují se dvě injekce; jedna ve ve věku 1 roku, druhá ve 4 letech. Obsahuje želatinu, sorbitol, chlorid sodný, kravské sérum, vaječný protein a lidskou bílkovinu albumín.

Vakcína proti záškrtu, tetanu a dětské obrně: Pět injekcí se aplikuje mezi druhým a šestým rokem věku dítěte, poté se doporučuje posilující očkování každých 10 let.

DtaP, IPV, HBV a Hib: (Záškrt, tetanus, dětská obrna, žloutenka typu B a haemophilus influenza typu B). Aplikuje se dětem od 2. do 12. měsíce, posilující očkování následuje o necelý rok později. Obsahuje hydroxid hlinitý, formaldehyd a kravské sérum.

Gardasil HPV: vakcína s lidským papilomavirem společnosti Merck. „Doporučené“ 3 nitrosvalové injekce; aplikují se po narození, ve 2, a v 6. měsíci. Poté se znovu aplikuje ve věku 9 let a má chránit před vzácnou sexuálně přenosnou chorobou. Obsahuje polysorbát 80, chlorid sodný, hliník a „denaturovanou“ (fragmentovanou a oslabenou) formu viru.

Toxické součásti vakcín a jejich nepříznivé následky:

 • Kravské sérum: získává se z kravské kůže. Po aplikaci způsobuje poruchy pojivových tkání, artritidu a lupus; kromě toho způsobuje dechovou nedostatečnost, nízký tlak, bolesti na hrudi a kožní reakce.
 • Sorbitol: syntetické sladidlo, které metabolizuje velmi pomalu, zhoršuje syndrom dráždivého tračníku (IBS) a gastrointestinální poruchy.
 • Želatina: získává se z kolagenu obsaženého ve zvířecí kůži a kostech. Po aplikaci může hrozit riziko infekce syntetickými růstovými hormony a nakažení BSE (nemocí šílených krav).
 • Chlorid sodný: zvyšuje krevní tlak, brzdí svalové kontrakce a jejich růst.
 • Vaječný protein: vakcíny se připravují z vajec (pochopitelně ne organických). Mohou obsahovat růstové hormony, antibiotika a bakterie salmonely.
 • Thimerosal: neurotoxická rtuť, které způsobuje autismus: běžná vakcína proti chřipce obsahuje 25 mikrogramů této látky, zatímco limit Úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) je pouhých 5 mikrogramů. Děti, které jsou současně očkovány více vakcínami, tak absorbují během jednoho dne takové množství rtuti, které více než desetkrát překračuje přípustný limit.
 • Lidský albumín: krevní protein z lidské plazmy; po aplikaci způsobuje horečku, třesavku, vyrážku, bolesti hlavy, nevolnost, dýchací potíže a zrychlený srdeční tep. Může způsobovat úbytek buněk a infekci virem HIV, obsahovat SV40, AIDS či žloutenku typu B od narkomanů.
 • Formaldehydvysoce karcinogenní tekutina, používaná při balzamování. Řadí se mezi nejnebezpečnější látky pro lidské zdraví; může způsobit poškození jater, gastrointestinální potíže, reprodukční deformace, dýchací potíže a rakovinu. O formaldehydu je kromě toho známo, že deaktivuje virus, který má vakcína zničit, a umožňuje tak živým virům, aby pronikly do krve a infikovali váš organismus.
 • Fenoxyethanol: glykoether; vysoce toxický pro nervový systém, ledviny a játra. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv varuje, že tato látka „může způsobovat ochrnutí centrálního nervového systému, zvracení a zánět kůže“, je-li obsažena v kosmetických přípravcích; představte si, že vám ji vstříknou do krve.
 • Fosfát hlinitý: výrazně zvyšuje toxicitu rtuti. Varování před minimální tolerancí vůči rtuti jsou tedy výrazně podceňována. Vědci z Center pro kontrolu a prevenci chorob si to dobře uvědomují.
 • MSG (glutaman sodný): po aplikaci se z něj stává neurotoxin, který způsobuje poruchy centrální nervové soustavy a poškozuje dětský mozek.

Jestliže jste rádi, když vám někdo lže, navštivte stránky vaccinateyourbaby.org, kde se dozvíte, že formaldehyd je bezpečný, neboť „se vyskytuje v přírodě a je vedlejším produktem metabolismu, takže je už obsažen v lidském těle“. Dozvíte se také, že hliník je pro vás dobrý, neboť „se běžně vyskytuje v potravinách, vodě, dětské výživě a dokonce i v mateřském mléku“. Z této logiky vyplývá, že co se nachází v přírodě, to lze bezpečně aplikovat do našich žil. Proč tedy nepoužíváme hadí jed, bělící prostředky nebo plutonium?

Součástí článku je i video
Dr. Joel Wallach – The Best of Dead Doctors Don’t Lie

Trvá 74 minut a je celé anglicky, bez titulků.

Překlad: Tomáš Piňos

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>