zdravá budoucnost, alternativní medicína, odstranění nemocí
Získejte EBOOK zdarma

Jméno *

E-mail*

Poznámka: Pole označená * jsou povinná.

Níže napsaný příspěvek o antidepresivech jsem zveřejnil 14.3.2013. Dne 8.7.2013 se na www.novinky.cz objevil článek Psychiatři mají plno, Češi spoléhají na antidepresiva o zvýšující se spotřebě antidepresiv v České republice. Článek si můžete přečíst na odkazu Psychiatři mají plno.

Antidepresiva jsou velmi zrádná a mohou vás dostat do kruhu, ze kterého již není úniku. Každý, kdo bere jakékoliv antidepresiva, by se měl mít velmi na pozoru. Začínající deprese by člověk měl okamžitě řešit. Už dlouhodobá únava, přepracovannost, dlouhodobý stres jsou varovné sygnály. Je řada způsobů, kterými klient může postupovat, ještě před medikací antidepresivy. Velmi záleží na tom, čím jsou deprese způsobeny. Ne všechny cesty vedou ke zdárnému cíli, ale než začnete naplno užívat chemické preparáty – antodepresiva, vyzkoušejte jiné varianty. Mezi základní je vnitřní hygiena těla neboli detoxikace vnitřních orgánů, a to především mozku, plicního a ledvinového okruhu. Osobně bych raději provedl detoxikaci všech hlavních orgánů. Další možností jsou meditace, pravidelný odpočinek, koučování a osobní rozvoj a neurolingvistické programování.

Přináším vám úryvek z knihy „Co

vám lékaři neřeknou“ od Lynne McTaggartové a níže dokumentární film Bez života.

ANTIDEPRESIVA

 Léčení pomocí léků je jako vrtošivá paní móda. Když se lékaři nadchnou pro novou látku, o které se zdá, že dělá divy v jedné oblasti, chtějí ji hned vyzkoušet na všechny choroby. Posled­ním zázrakem je „selektivní inhibitor vychytávání serotoninu“ neboli 5-HT – aktivní sloučenina v léku známém jako Prozac.

Deprese

Uvažuje se o tom, že jedna z příčin (nebo důsledků) deprese a sebevražedného chování jsou nízké hladiny chemické látky serotoninu v mozku, k čemuž dochází u lidí s malými koncen­tracemi cholesterolu v krvi. Prozac (neboli generickým názvem fluoxetin) zvyšuje dostupnost serotoninu v mozku; tento účinek je doplněn zpomalením průchodu tohoto neurohormonu do nervových buněk. Prozac je prodáván jako úžas­né vylepšení starších „tricyklických antidepresiv“, protože není sedativní, nezhoršuje myšlení nebo fyzickou aktivitu a je dostupný pro více pacientů

se svým menším počtem vedlej­ších účinků.

Ve sdělovacích prostředcích byl Prozac přivítán na konci 80. let jako mezník v léčbě depresí, na který jsme dlouho čeka­li. Rychle se stal nejlépe prodávaným americkým antidepresivem a podle vyprodané publikace Listening to Prozac i nejprodávanější pilulkou štěstí.

Nadšenci již plánují, jak se použití tohoto typu léků rozšíří na léčbu obézních pacientů, pro nemocné rakovinou, kteří trpí nucením na zvracení po protirakovinové léčbě, pro lidi s nut­kavým jednáním a dokonce i na PMS (premenstruační syn­drom). K tomu nutno dodat, že lékaři diskutují i o možnosti jeho použití při odvykání kouřeni a léčbě závislosti na jiných lécích, protože existuje několik důkazů, že je to látka, která snižuje závislost (na rozdíl od Valia a dalších benzodiazepinů) tím, že v mozku stimuluje vznik pocitů libosti.

Nádherně vyvedené a vytištěné materiály o Prozacu lehce přehlížejí více než 100 soudních procesů, jimž musela čelit fir­ma Ely Lilly a které se zabývaly případy pacientů, kteří tvrdili, že je Prozac přivedl k sebevražedným a vražedným myšlen­kám a činům. V jednom případě pacient užívající Prozac zabil pět a zranil dalších dvanáct lidí na svém pracovišti. Jindy zase žena napadla svou matku, pokousala ji a vyrvala jí z těla 20 kusů svaloviny. Eli Lilly nyní dosáhla dohody s rodinami obě­tí, jež zabil a poranil Joseph Wesbecken, který se po Prozacu rozběsnil a začal střílet.

Ačkoli Americký úřad pro potraviny a léky osvobodil Pro­zac od jeho souvislosti s násilím, nedávná studie přesto nazna­čuje, že ze všech typů antidepresiv je nejvyšší počet sebevražd hlášen právě u pacientů, kteří užívají inhibitory vychytávání serotoninu.

Sama firma Eli Lilly na přebalu léku uvádí upozorněni, že asi 10 až 15 procent pacientů z počátečních klinických zkou­šek hlásilo úzkost a nespavost; 9 procent, především hubených pacientů, si stěžovalo na ztrátu váhy a nechutenství. Z jedné studie vyplývá, že 13 procent pacientů užívajících tento lék zhublo o více než 5 procent své původní váhy. Jinými slovy, zhruba 1 z 10 pacientů si tímto lékem zakusí takové potíže, které se lékař pokouší léčit.

O Prozacu je též známo, že ovlivňuje téměř všechny sousta­vy organizmu, včetně nervové, trávicí, dýchací, srdečně-cévní, svalové, kosterní a močopohlavní, také kůži a její přídatky. Tyto vedlejší účinky zahrnují nejčastěji poruchy zraku, bušení srdce, mánii a hypománii (chorobné povznesenou náladu – pozn. překl.), třes, příznaky chřipky, poruchy srdečního rytmu, bolesti v zádech, vyrážky, pocení, nutkání na zvracení, průjem, boles­ti břicha a ochabnutí zájmu o sex. Řidčeji se vyskytuje protispolečenské chování, dvojité vidění, poruchy paměti, šedý nebo zelený zákal, astma, artritis, osteoporóza, žaludeční krvácení, zánět ledvin a impotence. Prozac též může, třebaže vzácně, přivodit divoké sny, tělesný neklid, křeče, halucinace a eufórii (příjemný stav tělesné a duševní pohody – pozn. překl.).

Ačkoli někteří nadšenci znají Prozac jako lék štěstí, bude asi brzy potřebovat novou přezdívku, protože se přišlo na to, že až třetině svých uživatelů způsobuje sexuální poruchy. Tak velké množství sexuálních problémů u lidí užívajících fluoxetin našel F. M. Jacobsen a píše o nich v přehlíženém vědeckém pojednání publikovaném v Journal of Clinical Psychiatry v roce 1992. Článek otištěný v tomtéž časopise o rok později zjistil podíl sexuálních poruch u lidí na Prozacu, který se vyšplhal až na 75 procent.

Úryvek z knihy jsem zde připojil velmi cíleně. Každý by měl vědět a velmi si rozmyslet užívání jakýchkoliv chemických preparátů, které mysl i tělo ovlivňují. Není nad to být zdravý a užívat s plným vědomým svůj život. Proto bych doporučil udržovat tělo ve formě, jak fyzické, tak duševní a pečovat o něj z venku i ze vnitř. Tak jak pečujeme a každodenně se staráme o vnější hygienu těla, měli bychom se starat i o hygienu vnitřní. Vnitřní očista nebo detoxikace by se měla stát běžným a pravidelným rituálem, který nám přinese svěžest organismu do vysokého stáří. Pokud jste se ještě neregistrovali na úvodní stránce, udělejte to. Získáte zdarma ebook Řízená detoxikace organismu a další zajímavé informace. 

Podívejte se na zajímavý hodinový dokument Bez života. Dokument pojednává o člověku, který několik desítek let žil (nežil) pomocí antidepresiv a jeho pokusu skoncovat s užíváním těchto léků. 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>